Week 4 Definite integrals Problems Worksheet

attached attached attached attached attachedattached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached attached

ONLY SOLVE #36 PAGES 85 86 87 88